Szanowni Państwo 17 października 2008 roku w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie się III edycja Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego. Celem turnieju jest wyłonienie najzdolniejszych rzeźbiarsko uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Zapraszamy do uczestnictwa młodych ludzi, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności artystyczne i umiejętności manualne. Prace uczestników turnieju będzie oceniać profesjonalne jury, w którego skład wejdą zaproszeni artyści rzeźbiarze i plastycy. Termin zgłaszania uczestników do 10 października 2008r.

Prosimy o przekazanie tej informacji wychowawcom, instruktorom i nauczycielom oraz opiekunom dzieci i młodzieży.

Turniej został zorganizowany przy współudziale finansowym Starostwa Poznańskiego.
Regulamin, kartę zgłoszeniową oraz plakat turnieju można pobrać ponieżej:

Karta zgłoszeniowa PTR 2008
Regulamin PTR 2008
Plakat PTR 2008

                                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy!

Powrót