GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
MOSINA 2009          Przedszkole nr 4 oraz Mosiński Ośrodek Kultury zawiadamiają o XIV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2009. Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję młodych wykonawców. Przebiega w czterech etapach: eliminacje gminne, powiatowe, rejonowe i finał wojewódzki.

          Eliminacje gminne, w których zostanie wyłonione czworo dzieci reprezentujących Gminę Mosina odbędą się w czwartek 23 kwietnia br., o godz. 14:00, w Przedszkolu nr 4, przy ul. Kasprowicza 28.

          Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przygotuje jedną piosenkę w języku polskim, z repertuaru dziecięcego, o czasie trwania nie dłuższym niż 3 minuty oraz zostanie zgłoszone do udziału w konkursie poprzez dostarczenie organizatorom karty uczestnika. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału na kategorie wiekowe. Prosimy o zgłaszanie dwóch kandydatów z poszczególnych placówek oświatowych Gminy Mosina.

          Uczestnik może śpiewać z akompaniamentem instrumentu / instrumentów muzycznych /maksymalnie 3 osoby w zespole akompaniującym/ lub półplaybeckiem /podkładem muzycznym/ przygotowanym techniką cyfrową na opisanym nośniku – płycie CD /w formacie CD audio lub mp3/ lub minidiscu, który należy dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych.

          Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny /maksymalnie 3 osoby/. Ocena jury dotyczyć będzie wyłącznie uczestnika, z uwzględnieniem takich kryteriów jak: - dobór repertuaru / w szczególności dostosowanie piosenki do możliwości wykonawczych wg parametrów – rozpiętość i usytuowanie melodii w skali oraz struktura rytmiczna i interwałowa piosenki/, - estetyka wykonania /w szczególności precyzja intonacji i poprawna artykulacja tekstu/ - ogólny wyraz artystyczny /muzykalność i naturalność wykonania/.

          Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na kartach uczestnika, które należy dostarczyć do siedziby Przedszkola nr 4 nie później niż do dnia 20 kwietnia br. Karta w załączeniu.

Życzymy ogromu satysfakcji z artystycznych sukcesów wychowanków.

karta zgłoszeniaPowrót