Harcerska Orkiestra Dęta            Orkiestra Dęta to najbardziej znana mosińska drużyna harcerska. Od 59 lat reprezentuje Ośrodek, wcześniej Hufiec im. Bolesława Chrobrego w Mosinie. Dzieje drużyny, zwłaszcza początki działalności, obrosły legendą. Stworzyli ją mosińscy druhowie – wówczas dwudziestoletni harcerze: Jerzy Papierz, bracia Stanisław i Henryk Szóstakowie, Bronisław Maciejewski oraz szczepowy Mieczysław Konieczny.
            Po powrocie z obozu letniego w Zaborze, na Radzie Szczepu dh Jerzy Papierz zgłosił wniosek dotyczący założenia orkiestry dętej przy drużynie pozaszkolnej. Zyskał poparcie wszystkich obecnych. Niezwłocznie rozpoczęto gromadzenie funduszy na zakup instrumentów – wrzucając swe oszczędności do harcerskiej rogatywki dh Staszka. Opisywane wydarzenie miało miejsce we wrześniu 1946 roku. Od tej pory rozpoczęło się staranie o środki finansowe, instrumenty oraz chętnych do muzykowania.
            Lata osiemdziesiąte to już nowsza historia orkiestry i niestety „Historia” Zmieniło się wtedy oblicze orkiestry. Kapelmistrz Antoni Jerzak po przebytej operacji nie odzyskał pełnej sprawności. Jako osiemdziesięciolatek, po 36 latach pracy z drużyną orkiestry przekazał batutę swojemu następcy. Został nim Marek Kordowski – żołnierz zawodowy, muzyk Orkiestry Wojsk Lotniczych. Nowy dyrygent zmienił repertuar. Klasyczne utwory harcerskie, grywane od lat zastąpił koncertowymi i rozrywkowymi. Występy orkiestry stały się widowiskowe, m.in. dzięki obecności werblistek i pokazom musztry paradnej. Liczebność drużyny wzrosła do 45 osób. Zyskała ona tytuł Orkiestry Reprezentacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego.
Owocem intensywnej pracy i osiągniętego poziomu były między innymi wyjazdy zagraniczne:

- 1983 rok - Finlandia,
- 1986 rok – Finlandia,
- 1988 rok – Czechosłowacja,
- 1991 rok – Włochy.

            Orkiestra corocznie grywa podczas takich uroczystości jak: Zlot Hufca, manifestacje patriotyczne, WOŚP, Dni Mosiny, święta kościelne: Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało. Zapewniają oprawę muzyczną podczas różnych festynów na terenie Gminy Mosina i Gmin sąsiednich.


Istnieje możliwość korzystania z usług muzycznych Orkiestry.
Telefon kontaktowy (061) 8132-909.


Powrót