REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - kliknij
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

WYKAZ OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Obowiązuje od 1 lipca 2015r.

DRUK ZAMÓWIENIA SALI - pobierz

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - kliknij
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. - kliknij
Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ REALIZACJI USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY - kliknij

WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA REALIZACJĘ USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY /załącznik nr 1/ - kliknij

Umowa wynajmu /załącznik nr 2/ - kliknij

Protokół przekazania i zwrotu sprzętu /załącznik nr 3/ - kliknij
Powrót