Adres:
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina


Telefony:
61 8132-909
fax.618132-909 w.33
kom. 669-603-933

Numery wewnętrzne:

                                                        34  Dyrektor Marek Dudek
                                                        36  z-ca Dyrektora Alicja Adamska
                                                        21  Administracja
                                                        31  Księgowość
                                                        28  Emeryci i kombatanci

E-mail:
mok@kultura.gmina.pl
GG 8147959Powrót