Adres:
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
Filia MOK - Galeria Miejska, Izba Muzealna
ul. Niezłomnych 1, 62-050 Mosina

Telefony:
(61) 8132-909
fax.(61) 8132-909 w.33
kom. 669-603-933

Numery wewnętrzne:

                                                        34  Dyrektor Marek Dudek
                                                        36  z-ca Dyrektora Alicja Adamska
                                                        21  Administracja
                                                        31  Księgowość
                                                        29  Gminne Centrum Informacji
                                                        28  Emeryci i kombatanci

Galeria Miejska, Izba Muzealna
tel/fax. (61) 8191-591

E-mail:
mok@kultura.gmina.pl
galeriamosina@kultura.gmina.pl

GG 8147959Powrót