Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Maj 2017

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017PLAN DZIAŁALNOŚCI MERTORYCZNEJ MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ROKU 2017I. Zadania działalności podstawowej:

1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę:
 • Zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Pracownia plastyczna dla dorosłych.
 • Plastyczne lekcje tematyczne dla uczniów szkół i przedszkoli.
 • Warsztaty rękodzieła artystycznego /kursy 4-8 tygodni/.
 • Zajęcia warsztatowe - gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna.
 • Pracownia ceramiczna dla dzieci i młodziezy.
 • Pracownia ceramiczna dla dorosłych.
 • Pracownia ceramiczna dla dorosłych.
 • Zajęcia ceramiczne dla matek z dziećmi.
 • Ceramiczne lekcje tematyczne dla uczniów szkół i przedszkoli.
 • Zajęcia z nowoczesnych technik cyfrowych dla seniorów.
 • Zajęcia ruchowe dla seniorów.
 • Zajecia wokalno-muzyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia warsztatowe z emisji głosu.
 • Rozśpiewane maluchy - zajęcia wokalno-rytmiczne dla najmłodszych.
 • Zajęcia teoretyczne - historia sztuki i kulturoznawstwo.
 • Filmowy Klub Seniora - filmowy klub dyskusyjny.
 • Tematyczne zajęcia - spotkania z twórcami i artystami.
 • Spotkania z historią w Izbie Muzealnej.
 • Spotkania z artystami oraz zajęcia z wiedzy o sztuce w Galerii Miejskiej
 • Warsztaty edukacji kulturalnej na terenie wsi sołeckich.

 • 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury - codzienna działalność merytoryczna Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej.
  3. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów:
 • Współpraca z Mosińskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym
 • Współpraca z Mosińskim Towarzystwem Gitarowym
 • Współpraca z Stowarzyszeniem Muzycznym Orkiestra Dęta im. harc. A. Jerzaka.
 • Działalność Koła Bab Wspaniałych.
 • Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów.
 • Grupowe i indywidualne zajęcia zespołów muzycznych.
 • Działalność Koła Szachowego.
 • Działalność koła informatycznego
 • Współpraca z Ośrodkiem ZHP w Mosinie.
 • Organizacja działalności kursów i zajęć tematycznych.
 • Wspomaganie działalności artystów amatorów, kolekcjonerów i hobbystów.

 • 4. Realizacja okolicznościowych i rodzinnych imprez zleconych.
  5. Prowadzenie działań z zakresu konserwacji i ochrony miejsc zabytkowych i pamięci narodowej.
  6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
  7. Koordynacja działalności na terenie Gminy Mosina z zakresu organizacji imprez kulturalnych:
 • Współpraca z Radami Sołeckimi w organizacji przedsięwzięć kulturalnych.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi oraz OSiR w Mosinie


 • II. Organizacja koncertów, festiwali, wystaw i imprez artystycznych:  ----------------------------------------------------------

  Styczeń 2016

  Luty 2016

  Marzec 2016

  Kwiecień 2016

  Maj 2016

  Czerwiec 2016

  Lipiec 2016

  Sierpień 2016

  Wrzesień 2016

  Październik 2016

  Listopad 2016

  Grudzień 2016

  ----------------------------------------------------------

  Styczeń 2015

  Luty 2015

  Marzec 2015

  Kwiecień 2015

  Maj 2015

  Czerwiec 2015

  Lipiec 2015

  Sierpień 2015

  Wrzesień 2015

  Październik 2015

  Listopad 2015

  Grudzień 2015

  ----------------------------------------------------------

  Styczeń 2014

  Luty 2014

  Marzec 2014

  Kwiecień 2014

  Maj 2014

  Czerwiec 2014

  Lipiec 2014

  Sierpień 2014

  Wrzesień 2014

  Październik 2014

  Listopad 2014

  Grudzień 2014  Powrót