Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018
PLAN DZIAŁALNOŚCI MERTORYCZNEJ MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ROKU 2017I. Zadania działalności podstawowej:

1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę:
 • Zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Pracownia plastyczna dla dorosłych.
 • Plastyczne lekcje tematyczne dla uczniów szkół i przedszkoli.
 • Warsztaty rękodzieła artystycznego /kursy 4-8 tygodni/.
 • Zajęcia warsztatowe - gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna.
 • Pracownia ceramiczna dla dzieci i młodziezy.
 • Pracownia ceramiczna dla dorosłych.
 • Pracownia ceramiczna dla dorosłych.
 • Zajęcia ceramiczne dla matek z dziećmi.
 • Ceramiczne lekcje tematyczne dla uczniów szkół i przedszkoli.
 • Zajęcia z nowoczesnych technik cyfrowych dla seniorów.
 • Zajęcia ruchowe dla seniorów.
 • Zajecia wokalno-muzyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia warsztatowe z emisji głosu.
 • Rozśpiewane maluchy - zajęcia wokalno-rytmiczne dla najmłodszych.
 • Zajęcia teoretyczne - historia sztuki i kulturoznawstwo.
 • Filmowy Klub Seniora - filmowy klub dyskusyjny.
 • Tematyczne zajęcia - spotkania z twórcami i artystami.
 • Spotkania z historią w Izbie Muzealnej.
 • Spotkania z artystami oraz zajęcia z wiedzy o sztuce w Galerii Miejskiej
 • Warsztaty edukacji kulturalnej na terenie wsi sołeckich.

 • 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury - codzienna działalność merytoryczna Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej.
  3. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów:
 • Współpraca z Mosińskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym
 • Współpraca z Mosińskim Towarzystwem Gitarowym
 • Współpraca z Stowarzyszeniem Muzycznym Orkiestra Dęta im. harc. A. Jerzaka.
 • Działalność Koła Bab Wspaniałych.
 • Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów.
 • Grupowe i indywidualne zajęcia zespołów muzycznych.
 • Działalność Koła Szachowego.
 • Działalność koła informatycznego
 • Współpraca z Ośrodkiem ZHP w Mosinie.
 • Organizacja działalności kursów i zajęć tematycznych.
 • Wspomaganie działalności artystów amatorów, kolekcjonerów i hobbystów.

 • 4. Realizacja okolicznościowych i rodzinnych imprez zleconych.
  5. Prowadzenie działań z zakresu konserwacji i ochrony miejsc zabytkowych i pamięci narodowej.
  6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
  7. Koordynacja działalności na terenie Gminy Mosina z zakresu organizacji imprez kulturalnych:
 • Współpraca z Radami Sołeckimi w organizacji przedsięwzięć kulturalnych.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi oraz OSiR w Mosinie


 • II. Organizacja koncertów, festiwali, wystaw i imprez artystycznych:  ----------------------------------------------------------

  Styczeń 2017

  Luty 2017

  Marzec 2017

  Kwiecień 2017

  Maj 2017

  Wrzesień 2017

  Październik 2017

  Listopad 2017

  Grudzień 2017

  Styczeń 2016

  Luty 2016

  Marzec 2016

  Kwiecień 2016

  Maj 2016

  Czerwiec 2016

  Lipiec 2016

  Sierpień 2016

  Wrzesień 2016

  Październik 2016

  Listopad 2016

  Grudzień 2016

  ----------------------------------------------------------

  Styczeń 2015

  Luty 2015

  Marzec 2015

  Kwiecień 2015

  Maj 2015

  Czerwiec 2015

  Lipiec 2015

  Sierpień 2015

  Wrzesień 2015

  Październik 2015

  Listopad 2015

  Grudzień 2015

  ----------------------------------------------------------

  Styczeń 2014

  Luty 2014

  Marzec 2014

  Kwiecień 2014

  Maj 2014

  Czerwiec 2014

  Lipiec 2014

  Sierpień 2014

  Wrzesień 2014

  Październik 2014

  Listopad 2014

  Grudzień 2014  Powrót