Mosiński Ośrodek Kultury funkcjonuje od ponad 40 lat prowadząc szeroką działalność kulturalno-edukacyjną dla społeczeństwa Ziemi Mosińskiej wspólnie z Izbę Muzealną, powstałą w 1985 roku i Galerią Miejską utworzoną w 1993 roku, nad którą patronat sprawuje Związek Polskich Artystów Plastyków oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
            Statutowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz promocję działań kulturalnych.
            Wielokierunkowe społeczne oddziaływanie kultury znajduje tradycyjnie odzwierciedlenie w rocznych planach działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury wraz z Galerią Miejską i Izbą Muzealna, kierowanych głównie na:
- Budowanie nawyków uczestnictwa w kulturze /obcowania z kulturą/, szczególnie w odniesieniu do mieszkańców poszczególnych sołectw;
- Kreowanie własnych wydarzeń kulturalnych, które mogą pretendować do wielkopolskich marek kultury;
- Promowanie lokalnych środowisk twórczych i artystycznych;
- Działalność edukacyjna /edukacja kulturalna/;
- Promowanie miasta i gminy;
- Organizacja wolnego czasu mieszkańców;
- Kontakty z kulturą innych regionów i narodów.
            Mieszkańcy, którzy decydują się na korzystanie z oferty Ośrodka, mają możliwość rozwijać swe kulturalne i artystyczne zamiłowania uczestnicząc czynnie w wielu ciekawych projektach kulturalnych realizowanych w ramach kół zainteresowań i warsztatach edukacji kulturalnej. Począwszy od najmłodszych dzieci aż po najstarszych seniorów. Ośrodek zaprasza na spotkania z muzyką /zajęcia wokalne, gra na instrumentach/, różnymi odmianami form plastycznych, ceramiką, tańcem /nowoczesnym i towarzyskim/ oraz na zajęcia z kulturoznawstwa, historii sztuki i wiedzy o kulturze. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Cykliczne zajęcia oraz różnorodne kursy tematyczne realizowane są zarówno w Mosinie, jak również na terenie wsi sołeckich Gminy.
            Promocja miasta, spędzanie wolnego czasu, czy integracja społeczeństwa lokalnego to między innymi święto miasta. Uroczyste obchody Dni Mosiny realizowane są tradycyjnie każdego roku w maju.
            Mosiński Ośrodek Kultury przygotowuje liczne imprezy, które mają swoją atrakcyjnością i charakterem artystycznym podnosić walory o charakterze kulturalnym Gminy Mosina jako „wielkopolskie marki kultury”. Jednym z najważniejszych wydarzeń są Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą promujące niekomercyjna muzykę gitarową z udziałem najlepszych polskich i zagranicznych gitarzystów. Cyklicznie odbywają się koncerty światowej sławy muzyków, kompozytorów i wokalistów.
            Gitarowe i muzyczne tradycje Mosiny prezentowane są również podczas Przeglądu Kapel Gitarowych oraz na licznych koncertach promujących młode wielkopolskie zespoły.
            Gminę Mosina zamieszkuje wielu twórców i artystów. Zamiarem pracowników Ośrodka jest stwarzanie warunków do systematycznego propagowania ich artystycznych dokonań. Przygotowywane są wystawy w Galerii Miejskiej, salach Ośrodka oraz prezentacje dorobku lokalnych artystów, hobbystów, miłośników kulturalnych doznań podczas kolejnych edycji „Szeroko na Wąskiej”.


Powrót