Festiwal Piosenki Przedszkolaków 2017           We wtorek 25 kwietnia w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się gminne eliminacje XXII Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2017. W tym roku wydarzenie to organizowało Przedszkole Nr3 Integracyjne we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury. Konkurs był adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

           Głównym celem tego konkursu było popularyzowanie piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja uzdolnień muzycznych przedszkolaków, rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.

           Do udziału w konkursie zgłosiło się 13 dzieci, z dziewięciu placówek. Młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności wokalne w swobodny i urzekający sposób. Poziom konkursu komisja oceniła jako bardzo wysoki biorąc pod uwagę dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny wystąpienia na scenie i walory głosowe uczestników.

           W składzie komisji oceniającej występy małych artystów zasiedli: pani Anna Balcerek-Kałek -kierownik referatu oświaty Urzędu Miasta i Gminy Mosina, pani Karolina Adamczyk- koordynator Gminnego Centrum Informacji, pani Elżbieta Jędrowiak – dyrektor Przedszkola Nr3 Integracyjnego. Przewodniczącym jury był pan Andrzej Kasprzyk.

           Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury wyłoniło zwycięzców: I miejsce –Jakub Wiśniewski Przedszkole w Wiórku II miejsce – Martyna Kurek Oddział przedszkolny przy Szkole podstawowej w Pecnej III miejsce- Zuzanna Kaczmarek- Przedszkole nr2 w Mosinie Laureaci będą reprezentowali naszą gminę na etapie powiatowym 11 maja w murowanej Goślinie.

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

powrót