Zarządzenie Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie aktualnego sposobu funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury
Zarządzenie wydane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22 maja 2020 roku oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora MOK nr 8/2020 - COVID-19
Zarządzenie Dyrektora MOK nr 7/2020 - COVID-19
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2020 - Regulamin zajęć - COVID-19
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 7/2020 - Oświadczenie uczestnika zajęć, klauzula informacyjna RODO - COVID-19
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 7/2020 - Regulamin imprez - COVID-19
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 7/2020 - Oświadczenie uczestnika imprezy, klauzula informacyjna RODO - COVID-19


Zarządzenie Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie aktualnego sposobu funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury
Zarządzenie wydane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22 maja 2020 roku oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora MOK nr 7/2020 - COVID-19
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2020 - Regulamin zajęć - COVID-19
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 7/2020 - Oświadczenie uczestnika zajęć, klauzula informacyjna RODO - COVID-19
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 7/2020 - Regulamin imprez - COVID-19
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 7/2020 - Oświadczenie uczestnika imprezy, klauzula informacyjna RODO - COVID-19REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - kliknij
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

WYKAZ OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Obowiązuje od 1 lipca 2015r.

DRUK ZAMÓWIENIA SALI - pobierz

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - kliknij
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. - kliknij
Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ REALIZACJI USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY - kliknij

WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA REALIZACJĘ USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY /załącznik nr 1/ - kliknij

Umowa wynajmu /załącznik nr 2/ - kliknij

Protokół przekazania i zwrotu sprzętu /załącznik nr 3/ - kliknij

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - kliknij
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

WYKAZ OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Obowiązuje od 1 lipca 2015r.

DRUK ZAMÓWIENIA SALI - pobierz

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - kliknij
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. - kliknij
Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ REALIZACJI USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY - kliknij

WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA REALIZACJĘ USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY /załącznik nr 1/ - kliknij

Umowa wynajmu /załącznik nr 2/ - kliknij

Protokół przekazania i zwrotu sprzętu /załącznik nr 3/ - kliknij
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2020

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2020 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2020, który odbędzie się w dniach 23 i 24 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4.

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2020
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2020
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2020Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności rekreacyjno-usługowej – 5 lutego 2020r. Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa - 17 lutego 2020r. Pozostała działalność – 11 maja 2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
15 SIERPNIA W MOSINIE 2019

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji imprezy 15 SIERPNIA W MOSINIE odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – 15 SIERPNIA W MOSINIE, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4.

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU9
ZARZĄDZENIE JARMARK
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYTermin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń – 10 sierpnia 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2019

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2019 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2019, który odbędzie się w dniach 18 i 19 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4.

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2019
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2019Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa oraz działalności rekreacyjno-usługowej – 12 lutego 2019r. Pozostała działalność – 6 maja 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2018

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018, który odbędzie się w dniach 26 i 27 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2018
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2018
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 2018Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa oraz działalności rekreacyjno-usługowej – 9 marca 2018r. Pozostała działalność – 11 maja 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
Działalność handlowa -
Spotkanie z Polska 2017 - 15 sierpnia br.

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji imprezy "Spotkanie z Polską" odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Spotkanie z Polską, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia br.
            Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej lub usługowej proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza.Załączniki:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2017Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń – 10 sierpnia 2017r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
Szeroko na Wąskiej 2017

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji imprezy "Szeroko na Wąskiej 2017" odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Szeroko na Wąskiej 2017, który odbędzie się w dniu 30 lipca br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU SZEROKO NA WĄSKIEJ 2017
ZARZĄDZENIE JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2017Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń – 20 lipca 2017r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2017

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2017 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2017, który odbędzie się w dniach 27 i 28 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2017
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI MOSINY 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2017Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa oraz działalności rekreacyjno-usługowej – 22 marca 2017r. Pozostała działalność – 5 maja 2017r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
Instruktora Mosińskiego Ośrodka Kultury

więcej informacji - kliknij


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.

WYKAZ OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Obowiązuje od 1 lipca 2015r.

Druk - zamówienie, wynajem sali

Zarządzenie Nr 10/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury


REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ REALIZACJI USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

załącznik nr 1 WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA ORAZ ZA REALIZACJĘ USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

załącznik nr 2 Umowa wynajmu

załącznik nr 3 Protokół przekazania i zwrotu sprzętu


JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
Spotkanie z Polska 2016 - 15 sierpnia br.

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji imprezy "Spotkanie z Polską" odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Spotkanie z Polską, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej lub usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.Załączniki:
REGULAMIN 2016
ZARZĄDZENIE 2016
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2016Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń – 8 lipca 2016r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji imprezy "Szeroko na Wąskiej 2016" odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Szeroko na Wąskiej 2016, który odbędzie się w dniu 31 lipca br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU SZEROKO NA WĄSKIEJ 2016
ZARZĄDZENIE JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2016
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2016Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń – 29 lipca 2016r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2016

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2016 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2016, który odbędzie się w dniach 21 i 22 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej: www.mosina.pl

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2016
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI MOSINY 2016
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2016Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa oraz działalności rekreacyjno-usługowej – 30 marca 2016r. Pozostała działalność – 29 kwietnia 2016r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DOŻYNKI GMINNE 2015

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2015 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2015. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2015 r. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej:
- www.mosina.plZałączniki:
REGULAMIN JARMARKU DOŻYNKI 2015
ZARZĄDZENIE JARMARK DOŻYNKI 2015
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOŻYNKI 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału.
JARMARK ARTYSTYCZNY
SZEROKO NA WĄSKIEJ 2015

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji prezentacji Szeroko na Wąskiej 2015 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark Artystyczny – Szeroko na Wąskiej 2015. Jarmark Artystyczny odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2015 r. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku Artystycznego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej:
- www.mosina.plZałączniki:
REGULAMIN JARMARKU SZEROKO NA WĄSKIEJ 2015
ZARZĄDZENIE JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2015
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału.
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2015

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2015 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2015, który odbędzie się w dniach 23 i 24 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej: www.mosina.pl

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2015
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI MOSINY 2015
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2015Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa oraz działalności rekreacyjno-usługowej – 31 marca 2015r. Pozostała działalność – 30 kwietnia 2015r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY DOŻYNKI GMINNE 2014

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2014 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2014. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2014 r. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 i w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej:
- www.mosina.plZałączniki:
REGULAMIN JARMARKU DOŻYNKI 2014
ZARZĄDZENIE JARMARK DOŻYNKI 2014
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOŻYNKI 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału.
JARMARK ARTYSTYCZNY
SZEROKO NA WĄSKIEJ 2014

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji prezentacji Szeroko na Wąskiej 2014 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark Artystyczny – Szeroko na Wąskiej 2014. Jarmark Artystyczny odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2014 r. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku Artystycznego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 i w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej:
- www.mosina.plZałączniki:
REGULAMIN JARMARKU SZEROKO NA WĄSKIEJ 2014
ZARZĄDZENIE JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2014
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału.
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2014

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2014 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2014, który odbędzie się w dniach 24 i 25 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej: www.mosina.pl

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2014
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI MOSINY 2014
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2014Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa, sprzedaży lodów i gofrów oraz działalności rekreacyjno- usługowej – 31 marca 2014r. Pozostała działalność – 9 maja 2014r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury
tel. 669-603-933
tel. 618132-909 wew.30
mail: piotr@kultura.gmina.pl lub mok@kultura.gmina.pl
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY DOŻYNKI GMINNE 2013

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2013 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2013. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 1 września 2013 r. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej:
- www.mosina.plZałączniki:
REGULAMIN JARMARKU DOŻYNKI 2013
ZARZĄDZENIE JARMARK DOŻYNKI 2013
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOŻYNKI 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału.
JARMARK ARTYSTYCZNY
SZEROKO NA WĄSKIEJ 2013

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji prezentacji Szeroko na Wąskiej 2013 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark Artystyczny – Szeroko na Wąskiej 2013. Jarmark Artystyczny odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2013 r. Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku Artystycznego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronie internetowej:
- www.mosina.plZałączniki:
REGULAMIN JARMARKU SZEROKO NA WĄSKIEJ 2013
ZARZĄDZENIE JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2013
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK SZEROKO NA WĄSKIEJ 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału.
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2013

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2013 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2013, który odbędzie się w dniach 25 i 26 maja br.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronach internetowych: www.mosina.pl oraz www.kultura.gmnia.pl

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2013
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI MOSINY 2013
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2013Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa, sprzedaży lodów i gofrów oraz działalności rekreacyjno- usługowej – 3 kwietnia 2013r. Pozostała działalność – 9 maja 2013r.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Organizator 669-603-933 618132-909 wew.30
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DOŻYNKI GMINNE 2012

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2012 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2012. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 2 września 2012r.

            Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronach internetowych:
www.mosina.pl
www.kultura.gmnia.pl

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DOŻYNKI 2012
ZARZĄDZENIE JARMARK DOŻYNKI 2012
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DOŻYNKI 2012

Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń 10 sierpnia 2012r.


Przykładowy cennik dla stoisk handlowych:
- do 2m2 = 64 zł + VAT /dzień/
- od 2m2 do 6m2 = 107 zł + VAT /dzień/
- od 6m2 do 12m2 = 160 zł + VAT /dzień/

Przykładowy cennik dla stoisk reklamowych:
- do 10m2 = 53 zł + VAT /dzień/
- od 10m2 do 15m2 = 107 zł + VAT /dzień/

Serdecznie zapraszamy do udziału. Organizator 669-603-933, 618132-909 wew.30
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2012

           Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2012 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2012. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniach od 25 do 27 maja 2012r.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1 oraz na stronie internetowej www.mosina.pl lub www.kultura.gmina.pl

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2012
ZARZĄDZENIE JARMARK DNI MOSINY 2012
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2012

Aneks z dnia 10 kwietnia 2012r. do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie organizacji Jarmarku okolicznościowego – Dni Mosiny 2012

Termin nadsyłania lub dostarczania zgłoszeń dla działalności gastronomicznej, sprzedaży napojów w tym piwa, sprzedaży lodów i gofrów oraz działalności rekreacyjno- usługowej – 11 kwietnia 2012r. Pozostała działalność – 7 maja 2012r.

Przykładowy cennik dla stoisk handlowych:
- do 2m2 = 64 zł + VAT /dzień/
- od 2m2 do 6m2 = 107 zł + VAT /dzień/
- od 6m2 do 12m2 = 160 zł + VAT /dzień/

Przykładowy cennik dla stoisk reklamowych:
- do 10m2 = 53 zł + VAT /dzień/
- od 10m2 do 15m2 = 107 zł + VAT /dzień/

Serdecznie zapraszamy do udziału. Organizator 669-603-933 618132-909 wew.30
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
Dożynki Gminne 2011

            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2011 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2011. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 4 września 2011r.
            Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy również na stronach internetowych:
- www.mosina.pl
- www.kultura.gmnia.pl

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZEŃ

Przykładowy cennik dla stoisk handlowych:
- do 2m2 = 60zł + VAT
- od 2m2 do 6m2 = 100zł + VAT
- od 6m2 do 12m2 = 150zł + VAT

Przykładowy cennik dla stoisk reklamowych:
- do 10m2 = 50zł + VAT
- od 10m2 do 15m2 = 100zł + VAT

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizator

JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY
DNI MOSINY 2011

           Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dni Mosiny 2011 odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dni Mosiny 2011. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniach od 20 do 22 maja 2011r.
           Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej lub rekreacyjno-usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1.

Załączniki:
REGULAMIN JARMARKU DNI MOSINY 2011
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JARMARK DNI MOSINY 2011

Przykładowy cennik dla stoisk handlowych:
- do 2m2 = 60zł + VAT /dzień/
- od 2m2 do 6m2 = 100zł + VAT /dzień/
- od 6m2 do 12m2 = 150zł + VAT /dzień/

Przykładowy cennik dla stoisk reklamowych:
- do 10m2 = 50zł + VAT /dzień/
- od 10m2 do 15m2 = 100zł + VAT /dzień/

Serdecznie zapraszamy do udziału. Organizator 669-603-933 618132-909 wew.30
JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY – Dożynki Gminne 2010            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2010, odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2010. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 5 września 2010r.
            Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz na stronie internetowej www.kultura.gmina.pl

            Głównym zamiarem organizatorów Dożynek 2010 jest przygotowanie imprez i zdarzeń, które stanowić będą ciekawą propozycję artystyczną i rozrywkową dla mieszkańców oraz licznych gości naszego miasta, będąc jednocześnie doskonałym miejscem dla prezentacji dorobku Gminy Mosina.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZEŃPrzykładowy cennik dla stoisk handlowych:
- do 2m2 = 60zł + VAT
- od 2m2 do 6m2 = 100zł + VAT
- od 6m2 do 12m2 = 150zł + VAT

Przykładowy cennik dla stoisk reklamowych:
- do 10m2 = 50zł + VAT
- od 10m2 do 15m2 = 100zł + VAT

Organizator
Mosina: Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 99445 - 2009; data zamieszczenia: 2.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133011 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8132909, faks 061 8132909 wew.33.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Zakres robót obejmuje modernizację sali wielofunkcyjnej poprzez:
a) wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na:
a) wykonaniu prac demontażowych,
b) ułożenie posadzki z paneli,
c) wykonanie systemowego sufitu podwieszanego,
d) tapetowanie i malowanie ścian,
e) odnowienie parapetów
b) wykonanie instalacji elektrycznych, polegających na:
a) trasowaniu,
b) mocowaniu puszek,
c) układaniu i mocowaniu przewodów,
d) montażu tablic rozdzielczych,
e) montażu osprzętu,
f) montażu opraw oświetleniowych.
Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45430000-0, 45442100-3, 45450000-6
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (z VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72.585.75 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 2.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX, Zbigniew Wycisk, 63-004 Tulce, ul. Sosnowa 3.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (z VAT)
Cena wybranej oferty: 72.585.75
Oferta z najniższą ceną: 72.585.75 oferta z najwyższą ceną: 96.131,43
Waluta: PLN.
Mosina, dnia 22 września 2009r.

ZP.341-2/09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

            Zamawiający, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 wyżej cyt. ustawy, dokonano wyboru oferty.

1.       W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX

Zbigniew Wycisk, 63-004 Tulce, ul. Sosnowa 3

72.585,75

2

PPURB „HIRMARK” s.c.

Hieronim, Marek Holewińscy, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 72

79.704,11

3

PUB „BOG-MAR”

61-807 Poznań, ul. św. Marcin 58/64

96.131,43

 

 

2.    Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena- 100%.

Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1

100,00

100,00

2

91,06

91,06

3

75,51

75,51

 

 

 

3.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk

ul. Sosnowa 5, 63-004 Tulce

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną brutto: 72585,75 .

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią siwz. Jedynym kryterium oceny ofert było kryterium „najniższa cena brutto”. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert. Cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

      Alicja Adamska

Z-CA DYREKTORA MOK


Modernizacja pomieszczeń w budynku

Mosińskiego Ośrodka KulturyNumer ogłoszenia: 133011 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

http://bip.mosina.wokiss.pl/?rsl=1&&pid=164

JARMARK OKOLICZNOŚCIOWY – Dożynki Gminne 2009            Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje, iż w ramach organizacji Dożynek Gminnych 2009, odbędzie się impreza towarzysząca o nazwie Jarmark okolicznościowy – Dożynki 2009. Jarmark okolicznościowy odbędzie się w dniu 6 września 2009r.
            Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej, usługowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Regulaminie Jarmarku okolicznościowego i przesłanie swego zgłoszenia na specjalnym druku dostępnym w siedzibie Organizatora – Mosiński Ośrodek Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 oraz na stronie internetowej www.kultura.gmina.plZARZĄDZENIE
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZEŃ


Organizator
Mosina, dnia 4.08.2009r.
MOK.341-1/09
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

W związku z protestem złożonym w dniu 31 lipca br. na czynność Zamawiającego polegającą na wykluczeniu Protestującego (PPURB HIRMARK s.c. ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina), Zamawiający informuje zgodnie z art. 183 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), że przedmiotowy protest został rozstrzygnięty poprzez uwzględnienie zarzutów i żądań w nim podniesionych. Niniejszym informuję o powtórzeniu czynności polegającej na ponownym badaniu ofert oraz na wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty: Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto 1 PPURB HIRMARK s.c.
ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina 107886,94
2 FACH-BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak
Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp. 63429,23

2. Oferta złożona przez FACHBUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., została odrzucona w dniu 28.07.2009r., gdyż treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3. Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert. Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena – 100%. Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco Numer oferty Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto Razem
1 100,00 100,00
4. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna unieważnienia:
art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający przed otwarciem ofert odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 90,000,00 złotych brutto.
Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 107886,94 zł brutto – jest to oferta najkorzystniejsza. Nie jest możliwe zwiększenie przez Zamawiającego kwoty na sfinansowanie zamówienia. Tym samym cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający ma na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

otrzymują:
1. www.kultura.gmina.pl
2. bip.mosina.wokiss.pl
3. a/a

Ogłoszenia o przetargach są na BIP-ie
Uprzejmie informujemy, że wszystkie ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie pod adresem:

http://bip.mosina.wokiss.pl

Mosina, dnia 28 lipca 2009r.
Sprawa nr MOK.341-1/09

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

1. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje, że wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: PPURB HIRMARK s.c., ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina, gdyż wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawierające błędy.
Podstawa prawna wykluczenia:
art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający pismem z dnia 20 lipca br. wystąpił do wykonawcy: z żądaniem uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych o następujące dokumenty: 1) potwierdzające uprawnienia budowlane kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, tj.: a) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz b) decyzja o nadaniu uprawnień, 2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby – Pana Józefa Niedbały do wykonania zamówienia.
Wykonawca został także poinformowany, że złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. nie później niż w dniu 16 lipca br. (dokumenty mogą być wydane z datą aktualną, ale muszą potwierdzać wyraźnie stan na dzień 16 lipca 2009r.) W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył dokumenty, jednak nie potwierdzają one spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W związku z warunkiem określonym w punkcie 6.1. lit. b. ppkt 1 części I SIWZ, wykonawca zobowiązany był do potwierdzenia, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień budowlanych konstrukcyjno – budowlanej- jedna osoba oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych Zgodnie natomiast z pkt 7.1 lit. f części I SIWZ potwierdzeniem powyższego warunku winny być: decyzja o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Tymczasem uzupełnione zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika robót elektrycznych potwierdza wpis na listę członków od dnia 2009-08-01, czyli nie potwierdza spełnienia warunku na dzień 16 lipca br.
Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

2. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez FACHBUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., gdyż treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ Podstawa prawna odrzucenia:
art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający w pkt 7.3 lit. b części I SIWZ zamawiający wskazał na konieczność załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, zaznaczając jednocześnie, że jest on dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast w pkt 13.2 części I SIWZ Zamawiający zaznaczył, że Wykonawca winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót, jako dokument informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku, jednak pominięcie pozycji z przedmiaru uważane będzie za wycenienie pominiętej pozycji w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, pozycje nieujęte i niewycenione nie będą zapłacone Zamawiający pismem z dnia 10 lipca 2009r., zmodyfikował treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: „Mosiński Ośrodek Kultury, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zakres zmiany:

1. Zmianie ulega załącznik do SWIZ Opis Remont
W punkcie 5.3. wprowadza się opis czynności związanych z odnowieniem podłogi. Skreśla się akapit od słów „Uwaga…..” i wprowadza się poniższy tekst.
„Opis prac przy odnowieniu podłogi:
- demontaż parkietu i oczyszczenie podłoża z kleju,
- uzupełnienie dużych ubytków zaprawą wyrównującą,
- gruntowanie emulsją gruntującą,
- wylanie wylewki samopoziomującej,
- położenie folii paraizolacyjnej PE,
- montaż paneli podłogowych.”
2. Zmianie ulega załącznik do SWIZ Roboty Budowlane – przedmiar

W punkcie 1 Roboty demontażowe - zamawiający dokonał zmian ze względu na dodanie prac demontażowych istniejącego parkietu – szczegółowe zmiany uwzględniono w poprawionym i uzupełnionym załączniku. W punkcie 2 Roboty wykończeniowe – zamawiający dokonał zmian ze względu na dodanie prac polegających na wyrównaniu posadzki po zdjęciu parkietu - szczegółowe zmiany uwzględniono w poprawionym i uzupełnionym załączniku. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.”

Pismem z dnia 20 lipca br. zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprosił o wyjaśnienie treści oferty w zakresie wyliczonej ceny i ujęcia w niej dodanej pozycji. Wykonawca w odpowiedzi wskazał, że treść oferty nie obejmuje zmodyfikowanej pozycji i wskazał na nową cenę za wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy zamawiający, a wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty. Tym samym z kosztorysu załączonego do oferty nie wynika, że wykonawca wykona całość zamówienia określonego przez Zamawiającego, a z wyjaśnień wynika, że pozycja niewyceniona nie została ujęta przez Wykonawcę w innym miejscu kosztorysu ofertowego. „Mimo, iż Zamawiający wynagrodzenie za wykonanie zamówienia określił jako wynagrodzenie ryczałtowe, to jednak w postanowienia SIWZ zawarł wyraźne postanowienie, iż wykonawcy zobowiązani są dołączyć kosztorys ofertowy [w omawianym postępowaniu pkt 7.3 lit. c SIWZ].Skoro więc w złożonym kosztorysie brak jest niektórych pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót powyższe stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ” – KIO/UZP 1306/08, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Zeszyty orzecznicze Zeszyt Nr 3, wyd. UZP.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna unieważnienia:
art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Obie oferty zostały w odrzucone, tym samym brak ważnych ofert implikuje konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.

W imieniu Zamawiającego:
Alicja Adamska
z-ca Dyrektora

otrzymują:
1. www.kultura.gmina.pl
2. bip.mosina.wokiss.pl
3. a/a

SWIZ-zmiany

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizację pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

Numer ogłoszenia BZP: 99445 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mosiński Ośrodek Kultury , ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8132 909, faks 0-61 8132 909 w. 33.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.gmina.pl, bip.mosina.wokiss.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): NAZWA Słownictwo główne Główny przedmiot roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 Dodatkowy przedmiot pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 roboty malarskie 45442100-3 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 3. Zakres robót obejmuje modernizację sali wielofunkcyjnej poprzez: a) wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na: a) wykonaniu prac demontażowych, b) ułożenie posadzki z paneli, c) wykonanie systemowego sufitu podwieszanego, d) tapetowanie i malowanie ścian, e) odnowienie parapetów b) wykonanie instalacji elektrycznych, polegających na: a) trasowaniu, b) mocowaniu puszek, c) układaniu i mocowaniu przewodów, d) montażu tablic rozdzielczych, e) montażu osprzętu, f) montażu opraw oświetleniowych. 4. Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 5) Informacje dodatkowe: Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: a) europejskie aprobaty techniczne, b) wspólne specyfikacje techniczne, c) normy międzynarodowe, d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy, b) polskie aprobaty techniczne, c) polskie specyfikacje techniczne. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-3, 45.45.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych). 2) Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3) Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 92 9048 0007 0000 0853 2000 0001 na przelewie należy umieścić informację modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury b) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Mosińśki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, pok. 17 w terminie do dnia 16 lipca 2009r. do godziny 11:30. c) do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium. d) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. e) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4) Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: -upłynął termin związania ofertą; -zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; -Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. b) Zamawiający z zastrzeżeniem ppkt 6) zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: -który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; -który został wykluczony z postępowania; -którego oferta została odrzucona. c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt 4) lit. b) tiret drugi i trzeci, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6) Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp), tj. (1) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp),tj.: (1) dysponują lub będą dysponowali osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych: g) konstrukcyjno - budowlanej- jedna osoba; h) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp),tj.: d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. 2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 6, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), b) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1) lit. b) ppkt 1 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje), e) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej lit. d), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, f) dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w pkt 6.1) lit. b) ppkt (1) SIWZ, posiada wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia: (1) decyzja o nadaniu uprawnień oraz (2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 2) Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami): a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: pkt. 7.1) lit. c, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Przedmiotowy dokumenty, powinien być wystawionye nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej - lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów- jak w lit. a). 3) Ponadto Wykonawca składa: a) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część III SIWZ; g) dowód wniesienia wadium, b) kosztorys ofertowy, będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym - jak wyżej - przez Wykonawcę. 5) Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.gmina.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2009 godzina
11:30, miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina pok. 17.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki:

SWIZ
SWIZ-zmiany

Ogłoszenie
Przekrój A
DK rzut
DK Mosina opis
DK Mosina Oświetlenia
DK Mosina schemat
Instalacje Elektryczne - przedmiar
Opis kolor
Opis remont
Roboty Budowlane - przedmiar
Roboty Budowlane - przedmiar-zmiana
rsab
rsbc
rscd
rsda
Specyfikacja Instalacji Elektrycznej
Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna-zmiana
Szczegół 01
Szczegół 02
Pytania i odpowiedzi
Powrót