Wernisaż
Dobrochna Jurczak-Świtka

piątek 13 października 2006 r.
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka
Jurczak-Switka

Powrót