PAMIĘTAMY I ODDAJEMY HOŁD ROZSTRZELANYM W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 1939 R.           Mieszkańcy Gminy Mosina kontynuują patriotyczne zobowiązanie wspólnie spotykając się i oddając hołd pomordowanym w dniu 20 października 1939 roku oraz przekazują wiedzę o wydarzeniach, które miały miejsce w okresie okupacji podczas II wojny światowej. Tradycyjna uroczystość upamiętniła najtragiczniejsze momenty w historii naszej gminy. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku rozpoczęły się represje i aresztowania, których rezultatem było rozstrzelanie 15 najznamienitszych mieszkańców Mosiny i okolicznych miejscowości. Była to jedna z pierwszych masowych egzekucji w ramach Operacji Tannenberg, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji i warstwy przywódczej, a tym samym osłabienie woli walki na polskich ziemiach zachodnich. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Mosina w uroczystościach uczestniczyły liczne delegacje reprezentujące instytucje publiczne, organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy, placówki oświatowe oraz mieszkańcy Gminy Mosina. Uroczystość na Placu 20 Października, została poprzedzona tradycyjną modlitwą nad mogiłami rozstrzelanych oraz uroczystą Mszą Świętą. W godzinach od 11:00 - 20:00 udostępniono mieszkańcom prezentacje multimedialne pt. „Usłyszeć echa”.

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

powrót